Rozwód w Warszawie
Wszystko, co musisz
wiedzieć, kiedy się
rozwodzisz

Alimenty na rzecz rodzica – kiedy dziecko musi je płacić?

Opublikowano: 20 lipca 2022
alimenty

Alimenty kojarzą się przede wszystkim z zobowiązaniem do łożenia na utrzymanie dziecka po rozstaniu rodziców. Okazuje się jednak, że stosunki rodzinne chronione są znacznie szerzej. W niektórych sytuacjach to dzieci mogą zostać zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz rodzica. Sprawdź, kiedy sąd ustala obowiązek takiego świadczenia i od czego zależy jego wysokość.

Dziecko może zostać zobowiązane do regularnego płacenia alimentów na rzecz rodzica w sytuacji, gdy ten znajduje się w niedostatku i jednocześnie nie pozostaje w związku małżeńskim bądź po rozstaniu nie otrzymuje od byłego małżonka alimentów. Mowa tu więc o trudnych sytuacjach finansowych, w których danej osoby nie stać na samodzielne poniesienie usprawiedliwionych kosztów utrzymania.

Jednocześnie konieczne jest, aby rodzic nie miał możliwości samodzielnej poprawy tej sytuacji, tj. chociażby pójścia do pracy czy otrzymania renty. Dodatkowo wymaga się, aby osoba wnioskująca o alimenty nie miała wystarczającego majątku do poniesienia trudów utrzymania, np. w postaci oszczędności na koncie bankowym. Nie można z kolei oczekiwać sprzedaży mieszkania czy samochodu niezbędnych do codziennej egzystencji.

Bardzo często obowiązek płacenia alimentów wiąże się z podeszłym wiekiem czy chorobą rodzica. W praktyce jednak różne życiowe sytuacje mogą doprowadzić do problemów finansowych, które utrudniają egzystencję.

Co w przypadku, gdy rodzic ma kilku potomków?

Wiesz już, że alimenty dla rodziców są możliwe. Co jednak w sytuacji, gdy dana osoba ma więcej niż jedno dziecko?

W takim wypadku zobowiązanie obejmuje wszystkich pełnoletnich potomków w zależności od ich sytuacji materialno-finansowej. Im więcej zarabia dziecko, tym więcej będzie musiało się dołożyć do alimentów. Niezbędna dla zapewnienia utrzymania rodzica kwota nie jest więc dzielona po równo. Każde z dzieci może zostać zobowiązane do zapłaty odmiennej sumy.

Co jest brane pod uwagę podczas dzielenia alimentów pomiędzy dzieci? Przede wszystkim ich wiek, wykształcenie i zarobki. Obowiązek alimentacyjny ma zapewnić godny byt najbliższym członkom rodziny, ale jednocześnie nie może prowadzić do problemów z utrzymaniem samego zobowiązanego.

Jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać alimenty od dziecka?

Uzyskanie alimentów przez rodzica od dziecka jest możliwe po spełnieniu wymienionych powyżej warunków, jeśli niedostatek został wywołany bez winy zainteresowanego. W tym celu konieczne jest wystąpienie z powództwem na drogę postępowania sądowego.

Pozew o alimenty od dziecka rodzic musi złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania swojego bądź potomka. W piśmie procesowym należy bezwzględnie podać dane stron. Niezbędne jest dokładne sprecyzowanie swojego roszczenia (tj. żądanie alimentów). Należy również wskazać, jakiej kwoty się dochodzi i dlaczego jest ona zasadna. W tym celu trzeba wymienić i wykazać wszystkie niezbędne koszty utrzymania.

Nie można zapomnieć o przytoczeniu argumentów za tym, że nie jest się w stanie samodzielnie utrzymać. Należy opisać nie tylko swoje dochody, ale również przyczyny, które uniemożliwiają podjęcie samodzielnych starań o poprawę sytuacji. Twierdzenia muszą być poparte rzetelnymi dowodami, np. z dokumentów. Pozwy bez choćby prowizorycznego spisu majątku i przedstawienia indywidualnej sytuacji rodzinnej rzadko są uwzględniane.

Osoba, która chce wystąpić o zasądzenie alimentów od dziecka, nie poniesie kosztów opłaty od pozwu. W tym zakresie skorzysta z ustawowego zwolnienia.

Czy istnieje szansa na uniknięcie obowiązku zapłaty alimentów na rzecz rodzica?

Jeśli to Ty zostałeś pozwany o alimenty przez rodzica, zapewne zastanawiasz się, czy da się ich uniknąć. Sytuacje rodzinne bywają różne. Jeśli okaże się, że żądanie alimentów jest niezasadne, np. dlatego, że rodzic dysponuje odpowiednimi środkami na swoje utrzymanie, możesz uwolnić się od potencjalnego zobowiązania. Po otrzymaniu pozwu od rodzica sprawdź, czy ten dopełnił wymogów opisanych powyżej. Jeśli nie udało mu się sprostać ciężarowi dowodu bądź widzisz, że wskazane argumenty mogą nie być rzetelne, walcz o swoje prawa.

Obrona w postępowaniu w sprawie o alimenty na rzecz rodzica nie jest łatwa. Nie przegap swojej szansy i zawczasu pomyśl o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej. Kancelaria specjalizująca się w prawie rodzinnym przeprowadzi Cię przez skomplikowane procedury i pomoże uzyskać korzystne rozstrzygnięcie.

Czy przy zasądzaniu alimentów sąd bierze pod uwagę stosunki rodzinne?

Podczas podejmowania decyzji o zasądzeniu alimentów sąd bierze pod uwagę nie tylko niedostatek rodzica i sytuację materialną dziecka, ale również uwzględnia zasady współżycia społecznego. W niektórych przypadkach może się bowiem okazać, że żądanie przyznania comiesięcznego wsparcia jest nienależne ze względu na stosunki rodzinne.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jakich przypadkach sąd oddali powództwo o alimenty. Należy jednak zakładać, że duży wpływ na takie rozstrzygnięcie może mieć:

  • porzucenie dziecka;
  • nieutrzymywanie z nim kontaktu;
  • znęcanie się nad małoletnim w przeszłości;
  • niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej w inny sposób;
  • niedopełnianie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, gdy taki obowiązek istniał.

Alimenty od dziecka na rzecz rodzica są możliwe, jednak ich uzyskanie wymaga spełnienia wielu przesłanek. Jeśli uważasz, że żądanie jest niezasadne, twardo broń swoich praw i aktywnie działaj przed sądem.