Rozwód w Warszawie
Wszystko, co musisz
wiedzieć, kiedy się
rozwodzisz

O Blogu

Najnowsze wpisy

Jaka strategia, panie mecenasie?

Opublikowano: 17 września 2023

Takie pytanie pada wcześniej czy później, kiedy prowadzi się sprawę rozwodową. W mojej praktyce nie czekam na zadanie tego pytania, tylko sam udzielam odpowiedzi, zanim klient zdąży się zorientować, że potrzebuje strategii. A czym jest strategia w rozwodzie?

Mediacja – ugoda, porozumienie, umowa?

Opublikowano: 25 czerwca 2023

W ramach mediacji niemal wszyscy pytają mnie o trzy zasadnicze kwestie. Czy w ramach mediacji podpisuje się ugodę, porozumienie, umowę? Co trzeba napisać? Co jest ważne? I ostatecznie – jak to napisać? W jakiej formie? Jakimi słowami? Już wyjaśniam 🙂

Czy mediacja gwarantuje ugodowy rozwód?

Opublikowano: 28 kwietnia 2023

W sądzie nic nie jest gwarantowane. Ale niewątpliwie są sytuacje, w których uczestnicy postępowania mogą we własnym zakresie rozstrzygnąć spór. W typowej sprawie cywilnej mogą dojść do porozumienia i w całości zamknąć proces ugodą. Niestety, rozwód nie jest typową sprawą cywilną i tutaj wszystko wygląda inaczej.

Jak udowodnić zdradę małżeńską?

Opublikowano: 22 marca 2023

Każda zdrada jest bolesnym przeżyciem. W praktyce prawa rodzinnego traktowana jest jako najcięższe naruszenie przeciwko małżeństwu. Dlatego to zdrada jest tym przewinieniem, które małżonkowie najrzadziej sobie wybaczają i które staje się najbardziej nośnym zarzutem winy. Jednak samo podejrzenie, że małżonek nas zdradza, nie jest wystarczającym uzasadnieniem orzeczenia winy w rozwodzie.

Rozwód bez zgody małżonka – czy to możliwe?

Opublikowano: 17 lutego 2023

Złożenie przez jednego z małżonków pozwu o rozwód nie oznacza automatycznie rozwodu. Zwłaszcza jeśli współmałżonek nie zgodzi się na rozwód. Przyczyn odmowy może być wiele: kwestie religijne, miłość, strach przed rozstaniem, ale także chęć zrobienia na złość. Czy to oznacza, że bez zgody małżonka nie sposób się rozwieść? Niekoniecznie. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Los finansowego majątku osobistego po ślubie

Opublikowano: 11 stycznia 2023

Wszystko, co zostało nabyte przed ślubem, co do zasady nie wchodzi do majątku wspólnego. Co do zasady, bo umową majątkową można rozszerzyć wspólność o składniki majątku osobistego. I wszystko jest proste do czasu, kiedy nie pojawi się problem pieniędzy posiadanych przed ślubem.