Rozwód Warszawa
Kiedy rozwód staje się koniecznością

Prawnik rozwodowy w Warszawie

Mecenas Paweł Budrewicz

20 lat w zawodzie prawnika, 15 lat jako radca prawny, 10 lat wyłącznie prawo rodzinne

Na pierwszej stronie pisma z sądu napisz datę odbioru pozwu. Potem o tym zapomnisz, a w sądzie kluczowe są terminy.

Czytasz pismo z sądu i zastanawiasz się, gdzie tu jest początek, a gdzie koniec? Które rzeczy są ważne? Które zależą od Ciebie? Od czego zacząć? Co teraz robić!?

kliknij po więcej informacji

Rozważasz decyzję? Rozwód? Alimenty?

„Przygotowanie kluczem do sukcesu” – Henry Ford. Dowiedz się, co Cię czeka i czego oczekiwać, jeśli zdecydujesz się na rozwód albo uregulowanie sytuacji dziecka (kontakty, alimenty). Poznaj możliwości w zakresie podziału majątku i rozliczenia się ze współmałżonkiem.

Rozwieść się z winą czy bez winy? 

Znam odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie znasz. Wina, rozpad pożycia, świadkowie, dokumenty – wiem co Ci poradzić i wiem co zrobić.

kliknij po więcej

Rozwód

Miejsce pobytu, władza rodzicielska, kontakty i alimenty – to wszystko składa się na opiekę nad dzieckiem.

W sądzie przedstawię najbardziej efektywny plan Twojego rodzicielstwa.

kliknij po więcej

dziecko podczas rozwodu
Sprawy majątkowe to nie tylko podział majątku, ale też kwestia rozdzielności majątkowej, zarządzania majątkiem, kredytów czy darowizn. Zabezpieczę Twoje interesy – i w sądzie, i u notariusza.
kliknij po więcej
podział majątku podczas rozwodu

GWARANTOWANY WYNIK?

Gwarantuję sprawdzone metody, które dają przewidywalne rezultaty. Adwokat od rozwodów to nie jest magik, ale prawnik, który dzięki doświadczeniu wie jak działać, żeby klient wyszedł z sądu z najlepszym możliwym wynikiem w danej sytuacji. Żeby przejść przez rozwód, zarówno bez orzekania o winie, jak również z orzekaniem o winie, o władzy rodzicielskiej czy kontaktach i alimentach, trzeba mieć strategięMam wypracowany model pomocy prawnej, który działa, bo powstał wskutek doświadczenia. Moja kancelaria działa nieprzerwanie od kilkunastu lat, bo opiera się na sprawdzonych taktykach.

Odpowiedzi na pytania rozwodowe z maili

Korzystanie z usług adwokata rozwodowego nie jest konieczne. Warto jednak zastanowić się, czy warto z takiej pomocy skorzystać. Jeżeli sporządzanie i odpowiadanie na pisma urzędowe nie stanowi dla Ciebie problemu, jeżeli masz pewność, że potrafisz zadbać o odpowiednie materiały dowodowe, jeżeli jesteś na bieżąco z przepisami, a do tego jesteś pewny, że na sali sądowej nie zje Cię trema – wówczas możesz odpuścić sobie pomoc prawną. W każdym innym przypadku pomoc adwokata jest niezastąpiona.

Stała opłata sądowa, którą należy uregulować wraz ze złożeniem pozwu, wynosi 600 złotych. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron połowa tej kwoty zwracana jest z urzędu, natomiast 150 złotych zwraca współmałżonek. Za opinię biegłych sądowych, którzy pomogą wypracować model opieki najlepszy dla dobra dziecka, trzeba zapłacić 500–1000 złotych. Jeśli sąd skieruje Was do mediatora, jego honorarium wyniesie maksymalnie 450 złotych.

Do pozwu o rozwód trzeba załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, a jeżeli mamy małoletnie dzieci, to także ich skrócone odpisy aktu urodzenia. Należy także przygotować zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy. Jeśli od razu chcesz zabezpieczenia alimentów, musisz też przedstawić dokumenty kosztowe obrazujące skalę wydatków miesięcznych. Jeśli walczysz o winę, to lista dowodów może być bardzo długa.

Sąd ma obowiązek rozpoznać wniosek dalej idący, a takim wnioskiem jest żądanie rozwodu, ponieważ prowadzi do definitywnego zakończenia małżeństwa. Różnica polega na tym, że do orzeczenia separacji wystarczy stwierdzenie rozpadu (w zakresie uczuć, sfery intymnej oraz wspólnego gospodarstwa), ale bez cech trwałości (małżonkowie nie wykluczają, że kiedyś do siebie wrócą). Ustalenie, że rozpad jest trwały, prowadzi do rozwodu.

Powszechnie przyjmuje się, że zupełny rozkład pożycia ma miejsce, kiedy między dwojgiem osób zanikają więzi nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne czy gospodarcze. W sądzie możemy spodziewać się pytania, kiedy dokładnie ustały te poszczególne więzi. Żadne przepisy nie określają, jak dużo czasu musi minąć, aby ich ustanie można było określić mianem trwałych. Na pewno kilkumiesięczna faktyczna separacja nabiera cech trwałości. Ale odkrycie zdrady może stanowić o trwałości rozpadu (brak wybaczenia) bez czekania miesięcy czy choćby tygodni. Ogólnie można przyjąć, że trwałość wyraża się tym, że stan rozpadu jest nie do odwrócenia, głównie z uwagi na brak woli i zainteresowania małżonków.

Ciężko o jednoznaczną odpowiedź. Rozwód z orzeczeniem o winie daje przywilej ubiegania się od małżonka o alimenty, jeżeli tylko udowodnimy, że wraz z formalnym rozstaniem pogorszy się jakość naszego życia. Alimenty z winy wyłącznej będą przysługiwały co do zasady przez całe życie i nie są zależne od tego, czy małżonek niewinny jest w niedostatku (tzn. czy jest w stanie samodzielnie się utrzymać). Mówi się, że takie alimenty mają charakter rekompensacyjny. W pozostałych przypadkach (rozwód z winy obojga i rozwód bez winy) alimenty stanowią jedynie wyrównanie niedostatku, przy czym w przypadku nieorzekania o winie alimenty co do zasady przysługują przez pięć lat. Uwaga! Alimenty małżeńskie nie są obligatoryjne – sąd orzeka je tylko na żądanie i tylko wówczas, jeśli spełnione są przesłanki majątkowe.

Niezależnie od tego, czy ubiegamy się o rozwód za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie, sąd będzie musiał ustalić, czy między małżonkami ustały więzi małżeńskie. Musimy spodziewać się pytania o przybliżone daty, kiedy zanikła więź fizyczna, czy wciąż kochamy małżonka oraz jak układały się relacje po ślubie. Sąd często także docieka, czy widzimy szansę na pojednanie oraz co jest przyczyną decyzji o rozstaniu. Jeżeli mamy dzieci, z pewnością usłyszymy także zapytania odnośnie kontaktów z nimi, sposobu wychowywania, a przede wszystkim kosztów utrzymania. Musimy nastawić się zatem na szereg osobistych i intymnych pytań. Pół biedy, kiedy to rozwód bez winy, bo można poprzestać na ogólnikach. Gorzej, jeśli to rozwód z winą – wówczas nie ma co liczyć na taryfę ulgową.

Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy powodem, czy pozwanym w sprawie rozwodowej. Jeżeli to my wystąpiliśmy z wnioskiem o rozwód, a nie pojawiliśmy się na pierwszej rozprawie bez usprawiedliwienia, wówczas zostaje ona zawieszona na trzy miesiące. Dopiero po upływie tego czasu możemy domagać się jej wznowienia. Jeżeli jednak nasza nieobecność będzie usprawiedliwiona, na przykład ze względu na chorobę, to nie będzie niosło to za sobą takich konsekwencji. Kiedy natomiast pozwany nie stawi się na rozprawę, nie ma to wpływu na jej przebieg. Pozwany traci jednak możliwość złożenia zeznań i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, co może mieć wpływ na wyrok sądu. Warto mieć na uwadze, że nieusprawiedliwiona nieobecność może grozić niemałą grzywną, bo aż do pięciu tysięcy złotych.

Jeżeli złożyliśmy pozew o rozwód, to musimy być przygotowani na to, że współmałżonek ma prawo sprzeciwić się rozwodowi. Formalnie nie musi nawet tego argumentować, choć im bardziej się postara, tym bardziej utrudni nam prowadzenie sprawy. W każdym przypadku oznacza to rozwód z orzekaniem o winie. I jeśli ktoś chciałby „przyspieszyć” ten proces i w odpowiedzi na odmowę rozwodu wziąć winę na siebie, to… się mocno rozczaruje. W takiej sytuacji sąd musi oddalić powództwo.

Jeżeli współmałżonkowie są zgodni co do rozwodu bez orzekania o winie, to sąd nie ma w takiej sytuacji możliwości wskazania konkretnej osoby odpowiedzialnej za rozpad pożycia. Jeżeli jednak choć jedna ze stron domaga się ustalenia winy albo odmówi zgody na rozwód, wówczas sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe, wskazując w wyroku winnego lub winnych rozwodu (wina wspólna).

Cofnięcie pozwu o rozwód jest możliwe, jednak wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest nasza sprawa. Jeżeli współmałżonek nie dostał jeszcze odpisu naszego pozwu – możemy go cofnąć w każdej chwili bez jego zgody. Jeżeli natomiast małżonek otrzymał odpis pozwu, a już tym bardziej jeśli w odpowiedzi także zażądał rozwodu, to cofnięcie wymaga zgody obojga stron. Za obopólną zgodą małżonków pozew można cofnąć nawet po ogłoszeniu wyroku, jednak trzeba zdążyć przed jego uprawomocnieniem się.

Tak, można złożyć apelację do sądu apelacyjnego. Zanim jednak tego dokonamy, musimy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Mamy na to tydzień od jego ogłoszenia, a we wniosku mamy obowiązek wskazać, czy chcemy uzasadnienia całości, czy części wyroku. Do tego opłata 100zł (o którą pomniejsza się później opłatę apelacyjną). Przekroczenie tego terminu sprawi, że wyrok się uprawomocni, tzn. stracimy prawo odwołania. Kiedy otrzymamy wyrok z uzasadnieniem, mamy 14 dni na złożenie apelacji. Można odwołać się od części wyroku. Jeśli odwołanie obejmuje np. alimenty na dzieci, reszta postanowień uprawomocni się. Ale jeśli skarżymy winę, wyrok pozostaje nieprawomocny w całości.

Podstawowa opłata to 100zł za większość spraw. Alimenty, jeśli Ty ich dochodzisz dla siebie lub dla dziecka, są zwolnione z opłaty. Jeśli występujesz o obniżenie alimentów, zapłacisz 5% wartości spornej, ale licząc od sumy rocznej (np. występujesz o obniżenie alimentów z 2000zł na 1500zł, to wartość sporna wynosi 6000zł, a opłata 300zł). Jeśli potrzebny jest wywiad kuratora rodzinnego (tzw. wywiad środowiskowy), sąd doliczy Wam 80 złotych. Gorzej, jeśli kontakty są z udziałem kuratora. Koszt wynosi wówczas 280zł za jedno spotkanie.