Rozwód Warszawa

Skorzystaj z mojego doświadczenia

MEDIACJA ROZWODY WARSZAWA

Jesteście dogadani ze współmałżonkiem, że chcecie rozwodu?
I macie wstępny pomysł na opiekę nad dziećmi?
Ale wciąż nie wiecie, co trzeba wpisać, co i gdzie trzeba złożyć?
Jak po prostu zająć się rozwodem?

Mediacje rozwodowe – rozwiedź się w sposób pokojowy i przewidywalny!

Mediacje rozwodowe są procesem alternatywnego rozwiązywania sporów między małżonkami, którzy pragną rozwodu lub separacji. W ramach tego procesu zaangażowany jest mediator rozwodowy, który pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia i ugody w sprawach rodzinnych.

 

Mediacja umożliwia znalezienie rozwiązania, które uwzględnia potrzeby obu stron i dzieci, jeśli są. Mediacja w sprawach o rozwód jest dobrowolnym procesem, w którym strony do mediacji mogą być reprezentowane przez adwokata. Mediator rozwodowy prowadzi postępowanie mediacyjne, starając się doprowadzić do ugodowego rozwiązania. Jest on bezstronny i nie ma uprawnień do podejmowania decyzji.

 

Po zakończeniu mediacji, sporządza się protokół z ustaleniami, które dotyczą np. sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej czy prawnej ugodzie zawartej przed sądem.

notes

Mediacja przed rozwodem - kompleksowa usługa

Proponuję kompleksową usługę o charakterze mediacyjno-prawnym, dzięki której Wasze rozstanie będzie spokojne, kulturalne, zrozumiałe dla obojga oraz przygotowane w sposób zgodny z prawem i z uwzględnieniem wszystkich aspektów rozwodu.

rozwód mediacje

Doświadczenie

Jestem prawnikiem z 20-letnim doświadczeniem. Od 10 lat zajmuję się wyłącznie prawem rodzinnym. Ukończyłem coaching profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego. Mam odpowiednie przygotowanie, wiedzę i doświadczenie, żeby zapewnić, że Wasz rozwód będzie dla Was jak najbardziej bezbolesny i jak najmniej zaskakujący.

Mediacja w sprawie rozwodowej - czego możesz oczekiwać?

Etap mediacyjny

Spotykamy się we troje. Jako wspólny mediator/doradca wyjaśniam wszystkie kwestie, którymi zajmuje się sąd, tj. rozpad pożycia oraz uregulowanie sytuacji dzieci. Pracuję z małżonkami nad wypracowaniem kompromisu, który potem zaakceptuje sąd.

Ten etap kończy się ugodą mediacyjną, która reguluje wszystkie kwestie, którymi zajmuje się sąd. To samodzielny komplet dokumentów, który będzie działać w sądzie.

Etap sądowy: pozew

Po przygotowaniu ugody ustalamy, które z Was składa do sądu pozew o rozwód. Potem na bazie informacji od Was przygotowuję dokument do sądu. 

Po opłaceniu opłaty sądowej od pozwu wysyłamy go do sądu wraz ze wszystkimi koniecznymi dokumentami, a Wy otrzymujecie mail ze skanem dokumentów i skanem dowodu nadania.

Od strony technicznej zajmuję się tym wszystkim moja kancelaria. 

PROFESJONALIZM

Wszystkie porady i dokumenty są tworzone w oparciu o moje wieloletnie doświadczenie sądowe. Nie proponuję eksperymentów ani działań na zasadzie "to się potem pomyśli". Wykorzystuję wiedzę praktyczną wyniesioną z sal sądowych, na których bywam na co dzień. Wiem, czego oczekuje sąd. Wiem, jak sąd analizuje sprawę. I wiem, jakimi kryteriami sąd się kieruje. Wychodzicie ode mnie z kompleksowym rozwiązaniem, jakim jest ugodowy rozwód. Orzeczenie sądu jest wówczas faktycznie formalnością.

KONTAKT

mediacje rozwodowe

Co do zasady spotykam się “na żywo”. Jakkolwiek po rozpoczęciu mediacji możemy kontaktować się online.

Albo napisz: