Rozwód w Warszawie
Wszystko, co musisz
wiedzieć, kiedy się
rozwodzisz

Najnowsze wpisy

Jak udowodnić zdradę małżeńską?

Opublikowano: 22 marca 2023

Każda zdrada jest bolesnym przeżyciem. W praktyce prawa rodzinnego traktowana jest jako najcięższe naruszenie przeciwko małżeństwu. Dlatego to zdrada jest tym przewinieniem, które małżonkowie najrzadziej sobie wybaczają i które staje się najbardziej nośnym zarzutem winy. Jednak samo podejrzenie, że małżonek nas zdradza, nie jest wystarczającym uzasadnieniem orzeczenia winy w rozwodzie.

Los finansowego majątku osobistego po ślubie

Opublikowano: 11 stycznia 2023

Wszystko, co zostało nabyte przed ślubem, co do zasady nie wchodzi do majątku wspólnego. Co do zasady, bo umową majątkową można rozszerzyć wspólność o składniki majątku osobistego. I wszystko jest proste do czasu, kiedy nie pojawi się problem pieniędzy posiadanych przed ślubem.

Jak podzielić majątek nie tylko po rozwodzie?

Opublikowano: 2 listopada 2022

Co do zasady wszystko, co kupią lub zarobią małżonkowie w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowi ich majątek wspólny. Chyba że w ich małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Co się dzieje się ze wspólnym majątkiem po rozwodzie? Czy można dokonać podziału przed rozwodem? I jak to przeprowadzić?

Rozdzielność majątkowa – po co jest i jak uzyskać?

Opublikowano: 26 września 2022

Zawarcie związku małżeńskiego oznacza powstanie między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej. Oznacza to, że wszystko, co nabędą w trakcie trwania małżeństwa, będzie wspólne. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy małżonkowie przed ślubem lub w jego trakcie zdecydują inaczej. Wtedy mogą zawrzeć umowę majątkową, zgodnie z którą w ich małżeństwie będzie obowiązywać rozdzielność majątkowa.

Niższe koszty czy niższe zarobki – który argument w sprawie o obniżenie alimentów?

Opublikowano: 29 sierpnia 2022

Wysokość alimentów orzeczona w wyroku lub zatwierdzonej przez sąd ugodzie nie jest ustalona raz na zawsze. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość zmiany wysokości zobowiązania alimentacyjnego – zarówno ich podwyższenie, jak i obniżenie. Często jednak moi klienci pytają mnie, czy szansa na obniżenie alimentów jest w ogóle realna. Lata doświadczeń pozwalają mi na kilka słów jak obniżyć alimenty.