Adwokat rozwody Warszawa

Rozwód to dla każdej osoby sytuacja trudna emocjonalnie i wymagająca znalezienia dobrego adwokata od rozwodów. W Warszawie działa wiele kancelarii, które oferują usługi rozwodowe. Poniżej odpowiedzi na najczęściej spotykane pytania.

Od momentu złożenia pozwu do pierwszej rozprawy trzeba czekać nierzadko kilka miesięcy. W Warszawie jest to z reguły więcej niż pół roku. Ale nie zawsze. Wiele zależy od kalendarza danego sędziego.

Adwokat rozwodowy nie przyspieszy sprawy rozwodowej. Ale ułoży strategię, oceni dowody i zachowa niezbędny dystans. Sprawa rozwodowa  wymaga dobrego planu oraz odpowiedniego wdrożenia. Adwokat rozwodowy pomoże uniknąć błędów i braków w pozwie rozwodowym, które wydłużą sprawę, a czasem wręcz zniweczą cały wysiłek.

Istnieje szereg “grzechów głównych”

 • Ignorowanie wezwań i pism sądowych.
 • Decydowanie pod wpływem emocji.
 • Wywieranie nacisków na dzieci. 
 • Negocjowanie bez wsparcia adwokata rozwodowego.
 • Brak planu, czego się chce.
 • Pochopna zgoda na rozwód na nieadekwatne alimenty.

Podstawowe pytania:

 • Czy kocha Pan/Pani męża/żonę?
 • Kiedy ustało pożycie intymne?
 • Czy ustało wspólne gospodarstwo domowe?
 • Czy rozkład pożycia jest trwały?
 • Czy decyzja o rozwodzie jest przemyślana?
 • Czy są dzieci pozamałżeńskie?

Taki proces rozwodowy może trwać nawet kilka lat. To zależy od zaangażowania stron (rodziców). Spory dotyczą miejsca zamieszkania, kontaktów i alimentów. W sprawach skomplikowanych trzeba się liczyć z koniecznością opinii biegłych psychologów i pedagogów. 

Rozwód zaczyna się od wniesienia pozwu o rozwód. Pozew musi mieć formę pisemną oraz zawierać kluczowe informacje na temat małżeństwa – przede wszystkim okoliczności rozpadu. Jeśli są dzieci – także propozycję opieki.

Taki rozwód automatycznie staje się rozwodem z orzekaniem o winie. Bo sąd może udzielić rozwodu bez orzekania o winie tylko wtedy, kiedy obie strony się na to zgadzają. Sąd ocenia także to, czy odmowa rozwodu jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. Nie można jednak “wziąć winy na siebie”, jeśli współmałżonek odmawia rozwodu.

Rozkład pożycia małżeńskiego musi mieć charakter zupełny i trwały. Zupełny oznacza zerwanie więzi małżeńskich: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Trwałość polega na tym, że nie ma widoków na odbudowę relacji.

adwokat rozwód warszawa

Każde z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Wymaga to wykazania, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Jedną z formalnym przeszkód jest to, że wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. W praktyce ten przepis jest stosowany bardzo rzadko. Jeśli zatem dochodzimy do wniosku, że rozwód jest koniecznością, warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego. Dobry fachowiec już na pierwszym spotkaniu przedstawi realne możliwości, zaproponuje model opieki i alimentów oraz zarysuje strategię. Elementami strategii jest to, czy będziemy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie oraz jak chcemy ustalić kwestie związane z dziećmi (miejsce zamieszkania, władza rodzicielska, kontakty i alimenty).

Adwokat rozwodowy - zadania

adwokat rozwód warszawa

Profesjonalny adwokat rozwodowy stoi zawsze po stronie klienta i proponuje najlepsze rozwiązanie przy minimalnym koszcie organizacyjnym i emocjonalnym. Zadaniem jest osiągnięcie przez klienta jego celów bez niepotrzebnej walki. Dzięki temu możliwy jest rozwód już na pierwszej rozprawie. Profesjonalna usługa adwokata rozwodowego to wyważenie celów klienta oraz jakości jego dowodów. Zarówno rozwód z winą, jak i rozwód bez orzekania o winie, wymagają starannego przygotowania i przemyślenia. Kancelaria Budrewicz nie zdaje się na przypadek ani na szczęście.

ROZWÓD NA TWOICH ZASADACH

Ustal, kiedy możesz i chcesz się spotkać – rano czy po południu? A może pora nie ma znaczenia?
Asystentka oddzwoni z propozycją konkretnego terminu.